15x?mm
7x4,6cm
Søjle passer sammen med sokkel GIA28 og GIA29 top GIA16