30 x 4 cm
H: 22 x Ø: 2,6 cm
H: 28 x 1,3 x 1 cm
H: 17,5 cm
28 x 5 cm
Søjle passer sammen med sokkel GIA28 og GIA29 top GIA16