12,00 kr
12,00 kr
6½ x 2 cm
H: 1,6 cm Ø: 2,6 cm
Ø: 2 cm + Ø: 1,5 cm
12,00 kr
12,00 kr
6,5 x 2 cm
L: 1,8 cm
10 x H: 6,2 x 3,6 cm
16,00 kr
16,00 kr
Mål 2,1 cm
4 x 2,2 cm
H: 1,6 Ø: 2,5 cm H: 1,2 Ø: 2 cm H: 1 Ø: 1,5 cm
L: 5,2 cm
5,5 cm
H: 30 mm
10,00 kr
10,00 kr
Ø: 3,8 cm
2,5 x 2,4 cm
15,00 kr
15,00 kr
1,4 x 1,4 cm
H:4 x 2 x 6 cm
14,00 kr
14,00 kr
36x30x22 mm