Søjle passer sammen med sokkel GIA28 og GIA29 top GIA16
28 x 5 cm