H: 17,5 cm
Søjle passer sammen med sokkel GIA28 og GIA29 top GIA16
28 x 5 cm
30 x 4 cm