Ø: 3,4 x H: 6,5 cm
Ø: 3,4 x H: 6,5 cm
H: 25 mm
H: 25 mm
H: 15 mm
25,00 kr
25,00 kr
36 mm
28,00 kr
28,00 kr
1,6 cm
1,6 cm
1,6 cm
7 x 3,4 cm
6 cm
30 mm
240,00 kr
240,00 kr
468,00 kr
468,00 kr
Højde 15,2 cm
H: 8,75 cm
8,5 x 14,5 x 4 cm
8,5 x 14,5 x 4 cm
H 154 mm
3,5 cm
0,5  x 0,7 cm
21,00 kr
21,00 kr
H: 2½ cm
24,00 kr
24,00 kr
H: 1,5 cm
7- 25 mm
3,6 x 7 cm
Ø: 1,8 cm